Gdzie można zamontować panele fotowoltaiczne?

Wszędzie tam, gdzie będą wystawione na działanie promieni słonecznych.
Optymalny jest dach skierowany na południe, nachylony pod kątem 35°. Panele mogą być instalowane na własnych wysięgnikach, ogrodzeniach i innych strukturach.

Jaki jest koszt założenia instalacji?

Koszt założenia instalacji waha się znacznie w zależności od wybranych paneli fotowoltaicznych, zapotrzebowania na energię czy trudności założenia.
Można przyjąć, że typowa rodzina potrzebuje ok. 4000 kWh rocznie. Chcąc produkować tyle energii z paneli słonecznych należy przygotować się na wydatek ok. 20 000 do 35 000 zł.

Jak długo trwa montaż instalacji?

Kompletny montaż instalacji fotowoltaicznej dla domu jednorodzinnego oraz jej rozruch trwa zwykle 1-3 dni. Jednak długość pracy przy montażu instalacji PV zależy od kilku czynników:
– wielkości instalacji
– rodzaju instalacji fotowoltaicznej (dachowa, naziemna)
– rodzaju pokrycia dachowego (np. montaż paneli fotowoltaicznych na dachówce ceramicznej trwa dłużej niż na blachodachówce czy blasze trapezowej)
– odległości generatora PV od licznika (wykonywanie dodatkowych prac ziemnych)
– wyjątkowo złe warunki pogodowe

Jakie jest optymalne ułożenie paneli fotowoltaicznych?

Kąt pod jakim będą pochylane moduły zarówno w instalacji dachowej jak i naziemnej, zależy od dwóch czynników: okresu pracy instalacji w ciągu roku oraz technicznych możliwości montażu. Gdy warunki techniczne będą na to pozwalać, mikroinstalacje podłączone do sieci zawsze będą ustawiane w kierunku południowym pod kątem 25-35° . Przy takim ułożeniu ilość wyprodukowanej energii, będzie największa.

Czym się różnią panele polikrystaliczne od paneli monokrystalicznych?

Panele monokrystaliczne są ciemne i jednolite (jednobarwne), ogniwa mają kształt kwadratów o ściętych bokach i są wykonane z monolitycznego kryształu krzemu. Ten typ modułów PV charakteryzuje się największą sprawnością (ok 18%) oraz najwyższym wskaźnikiem spadku mocy wraz ze wzrostem temperatury wśród powszechnie dostępnych modułów. Zazwyczaj jest także najdroższy w przeliczeniu na wat zainstalowanej mocy.
Ogniwa tworzące moduł polikrystaliczny wyprodukowane są z krzemu polikrystalicznego (wykrystalizowanego w postaci wielu monokryształów). Zazwyczaj ogniwa polikrystaliczne mają jasnoniebieską barwę z widocznymi krawędziami kryształów. Zawsze mają kształt kwadratu lub prostokąta, co wynika z technologii produkcji. Ten typ charakteryzuje się nieco niższą sprawnością i wskaźnikiem spadku mocy wraz ze wzrostem temperatury od modułu mono. Moduły polikrystaliczne są także tańsze w przeliczeniu na wat zainstalowanej mocy.
W polskich warunkach, gdzie posiadamy wiele promieniowania rozproszonego najlepiej sprawdzają się panele polikrystaliczne.

Jakie występują rodzaje instalacji fotowoltaicznych?

Wyprodukowaną energię w instalacji fotowoltaicznej możemy gromadzić nadwyżki w akumulatorach lub pominąć magazyny energii, przyłączyć instalację do sieci  elektroenergetycznej i odsprzedawać nadmiar wyprodukowanej i niezużytej energii elektrycznej lub w całości zużywać na potrzeby własne. Właśnie ze względu na sposób wykorzystania wyprodukowanej energii elektrycznej wyróżnia się dwa typy instalacji:
On-grid – System fotowoltaiczny zamienia pozyskiwaną energię słoneczną na energię elektryczną. Energia ta z kolei przekazywana jest bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej. Pozwala na to, aby system fotowoltaiczny zarabiał sam na siebie. W skład takiego systemu wliczamy: panele fotowoltaiczne, inwerter, okablowanie, zabezpieczenia oraz licznik produkcji i zużycia prądu.
Systemy off-grid to systemy wyspowe działające poza publiczną siecią elektroenergetyczną. Generowana przez panele fotowoltaiczne energia elektryczna jest magazynowana w odpowiednich akumulatorach w celu jej późniejszego wykorzystania. Rozwiązanie to sprawdza się w odizolowanych obszarach kraju lub wszędzie tam, gdzie podłączenie do sieci jest nieuzasadnione ekonomicznie. Również tam, gdzie tradycyjne zasilanie w energię elektryczną jest mało wydajne, niestabilne lub nawet niemożliwe. Dla tych sytuacji systemy off-grid to idealne rozwiązanie. W skład takiej instalacji wchodzą: panele fotowoltaiczne, inwerter, regulator ładowania, akumulator, obciążenie oraz okablowanie wraz z zabezpieczeniami.
Działając poza siecią energetyczną, możliwe jest także zbudowanie sieci hybrydowej, która może funkcjonować zarówno wyspowo jak i sieciowo.

Jaki rodzaj instalacji jest najbardziej opłacalny?

Instalacja on grid nie wymaga zakupu akumulatorów (jak w przypadku instalacji off gridowej czy hybrydowej) przez co jest tańsza, a okres zwrotu instalacji jest krótszy.

Ile energii elektrycznej w ciągu roku produkują panele fotowoltaiczne?

W Polsce można przyjąć, że dla instalacja skierowana na południe o mocy 1 kWp wytworzy około 900-1100 kWh energii elektrycznej w ciągu roku.
Ilość wyprodukowanej energii elektrycznej zależy bezpośrednio od ilości promieniowania słonecznego, które w danym okresie pada na moduł fotowoltaiczny. Na ilość wyprodukowanej energii ma wpływ miejsce bez zacienień, kąt oraz kierunek ułożenia modułów, a także sprawność zastosowanych urządzeń.

Jak dobrze dobrać wielkość instalacji fotowoltaicznej?

W Polsce ceny odkupu energii z OZE są niskie i bardziej uzasadniona jest jej konsumpcja na potrzeby własne. Aby system fotowoltaiczny w całości pokrywał zapotrzebowanie własne na energię elektryczną, należy oprzeć się o zużycie prądu w swoim gospodarstwie domowym oraz moc paneli, na które chcesz się zdecydować.

Czym się różnią kolektory słoneczne („solary”) od paneli fotowoltaicznych?

Panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne to dwa różne urządzenia, pomimo iż oba wyglądają podobnie i korzystają z energii słonecznej.
Panele fotowoltaiczne służą do produkcji prądu, czyli zamieniają energię promieniowania słonecznego (konwersję) na energię elektryczną. Kolektor natomiast używa energii słonecznej (ciepła) do podgrzania płynu (np. wody).

Jakie dokumenty są potrzebne aby zrealizować mikroinstalację (do 40 kW)?

Po montażu systemu wystarczy przygotować zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do Zakładu Energetycznego wraz z wymaganymi załącznikami.
Kupując gotowy zestaw fotowotaliczy w firmie PV Instalator Polska otrzymujesz naszą pomoc na każdym etapie inwestycji, a także przygotowujemy wszystkie wymagane dokumenty dla naszych Inwestorów.

Czy operator sieci energetycznej ma obowiązek przyłączyć instalację fotowoltaiczną?

Tak, Operator Systemu Dystrybucyjnego ma obowiązek podłączyć naszą inwestycję do 30 dni od zgłoszenia zakończenia prac montażowych.

Kto ponosi koszty związane z przyłączeniem instalacji do sieci?

Koszt montażu licznika dwukierunkowego oraz zabezpieczeń leży po stronie operatora. Właściciele mikroinstalacji zwolnieni są z opłat przyłączeniowych oraz z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej. Osoby, które będą chciały przyłączyć instalację o mocy mniejszej niż wydane uprzednio warunki przyłącza, zobowiązane będą jedynie zgłosić ten fakt operatorowi.

Jak długo działa fotowoltaika?

Panele fotowoltaiczne mają bardzo długi czas użytkowania, a gwarancja mocy na produkcję na poziomie min. 80 % sprawności początkowej to już standard w branży.

Czym jest system opustów?

System opustów, czyli system magazynowania i rozliczania energii elektrycznej z Zakładem Energetycznym (Tauron, Enea, Energa, PGE, RWE. Nie jest istotne, czy energię wyprodukowaliśmy w ciągu dnia i wykorzystaliśmy na bieżąco czy też pobierzemy ją z ZE w nocy. Nadwyżki energii oddawane do sieci będą rozliczane na rachunku za energię kupowaną z sieci.
Dla instalacji o mocy od 0 do 10 kW obowiązuje wskaźnik 1:0,8 tj. jeżeli wyprodukujemy i oddamy do sieci np. 1.000 kWh odbierzemy 8.00 kWh. Dla instalacji o mocy powyżej 10 kW wskaźnik ten to 1:0,7.

Jak są naliczane opłaty dystrybucyjne?

Opłaty za świadczone usługi dystrybucji energii elektrycznej są pobierane od całej ilości energii dostarczonej do odbiorcy końcowego.
W przypadku, gdy na danym punkcie poboru Klient pobrał 1500 kWh, a oddał do sieci

1000 kWh, opłaty dystrybucyjne w przytoczonym przykładzie zostaną naliczone od faktycznie pobranej ilości energii tj. 1500 kWh.

Jaka jest aktualna cena za 1 kWh z instalacji PV?

Rozliczenie instalacji odbywa się według średniej ceny rynkowej energii elektrycznej podawanej raz na kwartał na stronie Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Dla mikroinstalacji w 2016 roku Klient rozlicza się wg ceny za IV kwartał 2015 roku. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jeszcze nie ogłosił stawek za powyższy kwartał. Cena za III kwartał wynosiła 0,17275 zł/kWh.

Czy instalacja będzie działać przy częściowym zacienieniu?

Instalacje fotowoltaiczne mogą produkować energię także przy częściowym wystawieniu na słońce, korzystają z promieniowania odbitego i rozproszonego. Jednak wówczas ich sprawność znacznie spada, co wydłuża okres zwrotu kosztów całej instalacji. Optymalnie jest ustawić instalacje tak aby nie była zacieniona.

Czy moduły fotowoltaiczne należy odśnieżać?

Moduły całkowicie pokryte śniegiem nie produkują energii, ale odpowiedni kąt nachylenia paneli sprawia, że śnieg zsuwa po nich.
W miesiącach zimowych (grudzień-styczeń) instalacja produkuje ok 25% energii w porównaniu do miesięcy letnich (maj-sierpień). Dlatego też śnieg zalegający nawet przez dwa miesiące (od początku grudnia do końca stycznia) spowoduje spadek produkcji energii jedynie o 6% w skali całego roku.