Kogeneracja

Co to jest kogeneracja?

Kogeneracja  to równoczesna produkcja energii elektrycznej i cieplnej w jednym procesie technologicznym (skojarzeniu). Paliwem zasilającym w tym procesie jest gaz (ziemny, LPG, LNG, CNG lub biogaz).

Szeroka gama urządzeń jak i wiele konfiguracji układu sprawia, że jest to bardzo elastyczne rozwiązanie,  które może znaleźć zastosowanie niemalże w dowolnym miejscu, również w dowolnych optymalnych rozmiarach i mocach.

Kogeneracja technologią
wszechstronnego zastosowania

Kogeneracja  to alternatywa dla tradycyjnego i dotychczasowych technologii produkcji prądu i ciepła, zastosowana może być wszędzie tam, gdzie istanieje zapotrzebowanie na prąd i zapotrzebowanie na ciepło grzewcze lub ciepłą wodę użytkową czyli prawie wszędzie.

Kogeneracja to stałe i niezależne źródło energii elektrycznej

Każdy system charakteryzować będzie inna wydajność oraz inne nakłady inwestycyjne. Ostateczny kształt każdego systemu uzyskuje się w wyniku przeprowadzenia szczegółowej analizy efektywności energetycznej i ekonomicznej projektu. Wybór optymalnego rozwiązania jest procesem wymagającym wiedzy i bogatego doświadczenia.

Kogeneracja – dla kogo i gdzie?

Nowoczesne instalacje z zastosowaniem kogeneracji to idealne rozwiązanie dla obiektów, które posiadają całoroczne zapotrzebowanie na prąd i ciepło oraz chłodzenie (trigeneracja*).  Przykładami takich obiektów są:

  • hotele
  • szpitale, sanatoria
  • kryte baseny, aquaparki
  • zakłady przemysłowe
  • przedsiębiorstwa energetyki cieplnej
  • zakłady rolnicze
  • obiekty użyteczności publicznej (dworce, lotniska, teatry, muzea, uczelnie)
  • budynki biurowe i mieszkalne
  • wydzielone obszary miejskie (osiedla, systemy łączące kilka budynków)

W każdym z wymienionych przypadków kogeneracja zapewnia oszczędności, ponieważ redukuje koszty utrzymania obiektu (nawet do 40 %). W cenie gazu otrzymujemy prąd i ciepło grzewcze lub technologiczne. Technologia ta sprzyja środowisku dzięki zmniejszeniu emisji CO2 i NOx o ponad 50 % w stosunku do systemów tradycyjnych !

Zasada działania w 4 krokach

1.

Paliwo gazowe, którym jest zasilany kogenerator, spalane w wysokoprężnym, przemysłowym silniku wytwarza energię mechaniczną, która napędza generator prądu.

2.

W procesie tym powstaje duża ilość ciepła, pracujące urządzenie wymaga zatem chłodzenia. Czynnikiem chłodzącym w procesie tym jest woda.

3.

Przy zastosowaniu wewnętrznego wymiennika ciepła, wytworzone przez silnik i generator ciepło oraz duża część ciepła spalin są dostarczone do obiegów grzewczych.

4.

Ciepło to w systemach konwencjonalnych jest odpadem, w kogeneracji nabiera nowego znaczenia, jest ono odbierane, a następnie wykorzystywane do celów grzewczych i technologicznych.

Schemat instalacji

kogeneracja, dofinansowania, dotacje, oze