Projekt / Realizacja / Dofinansowanie KOGENERACJI

W zakresie usług kogeneracji oferujemy:

PROJEKT

Zespół projektantów CCHP ENERGIA ma na swoim koncie nowatorskie rozwiązania projektowe dotyczące różnych aspektów technologicznych z zakresu mechaniki, elektrotechniki, akustyki, elektroniki oraz termodynamiki. Myśl techniczna naszych inżynierów została wielokrotnie nagradzana za innowacyjność i rozwiązania przyjazne środowisku.

REALIZACJA

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

 • doradztwo i dobór rozwiązań
 • wizja lokalna
 • audyt energetyczny
 • wykonanie wszelkich niezbędnych projektów wraz z uzgodnieniami dla przepisów BHP, p.-poż i ZE
 • dostawę i montaż urządzeń
 • przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi urządzeń
 • serwis gwarancyjny i po­gwarancyjny 24 godziny na dobę przez cały rok
 • włączenie dostarczonych urządzeń w system monitoringu on-line

DOFINANSOWANIE

Współpracujemy z firmą, która zajmie się pozyskaniem kapitału dla Państwa inwestycji. Zbierzemy komplet dokumentów prawnych i finansowych do dokumentacji aplikacyjnej (fiszek projektu, wniosku o dofinansowanie, biznes planów, studiów wykonalności, ekonomicznych planów operacji). Przyszłym beneficjentom zapewniamy uzyskanie pomocy w planowaniu projektu.

ESCO

Firma CCHP Energia oferuje współpracę w formule ESCO. Oznacza to, że koszty wdrożenia energooszczędnych przedsięwzięć będzie ponosić Nasza firma, która następnie w trakcie trwania kontraktu uczestniczy w podziale korzyści z tych inwestycji. Innymi słowy inwestor będzie spłacać koszt inwestycji z oszczędności w kosztach eksploatacji wynikających z działań inwestycyjnych.

Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom klient uzyskuje oszczędności, które pozwolą mu na spłatę kosztów inwestycji. Po całkowitej spłacie kosztów projektu oszczędności pozostają na rachunku klienta.

Usługa ESCO zawiera:

 • kompleksowe przygotowanie projektu pod indywidualne potrzeby klienta,
 • budowy, modernizacji, eksploatacji jednostek a nawet łączenie ich w multisystemy,
 • gwarancje oszczędności,
 • finansowanie projektu.