Zalety i korzyści

Myśląc o korzyściach posłużymy się prostą zasadą: im mniej paliwa zużywasz do wytworzenia tych samych ilości energii elektrycznej i cieplnej, tym mniejsze ponosisz z tego tytułu koszty. Co to oznacza w praktyce? Kogeneracja przynosi szereg korzyści ekonomicznych, wizerunkowych, a wszystko to w zgodzie z naturą, środowiskiem i troską o przyszłe pokolenia.

Kogeneracja to przyszłościowe źródło energii zrównoważonej, automatyczna produkcja „własnego” prądu i ciepła, bezobsługowa instalacja, która pracując oszczędza dla Państwa.

smartblock

Korzyści ekonomiczne – oszczędności

 • redukcja  kosztów mediów – obniżenie rachunków za prąd i ciepło nawet o 40 %
 • szybki zwrot nakładów inwestycyjnych – instalacja może zamortyzować się już w ciągu 2-5 lat;
 • redukcja strat spowodowanych przerwami w dostawie energii (kogeneracja w trybie zasilania awaryjnego)
 • obniżenie kosztów eksploatacyjnych nieruchomości powoduje automatycznie wzrost jej wartości rynkowej

Korzyści środowiskowe

 • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (CO2) o ok. 50 % w stosunku do systemów tradycyjnych
 • wykorzystanie ciepła odpadowego
 • potwierdzona świadectwem pochodzenia czystość wyprodukowanej energii (żółty certyfikat)
eko

Komfort i zadowolenie

zadowolenie
 • produkcja „własnego” prądu i ciepła automatycznie, na miejscu i niezawodnie
 • bezobsługowa praca i zdalne zarządzanie systemem
 • niezależność względem obecnych dostawców energii
 • długa żywotność urządzenia
 • technologia promowana i wspierana przez UE